Βήμα 2
Επιλογές Domain
Βήμα 3
Διαμόρφωση
Βήμα 5
Πληρωμή

Κατηγορίες:
Basic Web Hosting -
500 MB Disk space
5GB Traffic
1 Domains
5 Subdomains
Unlimited Domain aliases
5 Web users
5 Additional FTP accounts
5 Mailboxes
5 MB Mailbox size
5 Mailing lists
5 MySQL databases
PHP support
Mailing lists management
CGI support
Perl support
Python support

Standard Web Hosting -
1 GB Disk space
10 GB Traffic
1 Domains
10 Subdomains
Unlimited Domain aliases
10 Web users
10 Additional FTP accounts
10 Mailboxes
10 MB Mailbox size
10 Mailing lists
10 MySQL databases
PHP support
Mailing lists management
CGI support
Perl support
Python support

Advanced Web Hosting -
2 GB Disk space
20 GB Traffic
3 Domains
20 Subdomains
Unlimited Domain aliases
20 Web users
20 Additional FTP accounts
20 Mailboxes
20 MB Mailbox size
20 Mailing lists
20 MySQL databases
PHP support
Mailing lists management
CGI support
Perl support
Python support

Professional Web Hosting -
4 GB Disk space
30 GB Traffic
5 Domains
50 Subdomains
Unlimited Domain aliases
50 Web users
50 Additional FTP accounts
50 Mailboxes
50 MB Mailbox size
50 Mailing lists
50 MySQL databases
PHP support
Mailing lists management
CGI support
Perl support
Python support

Super Pro Web Hosting -
8 GB Disk space
50 GB Traffic
10 Domains
Unlimited Subdomains
Unlimited Domain aliases
Unlimited Web users
Unlimited Additional FTP accounts
Unlimited Mailboxes
Unlimited Mailbox size
Unlimited Mailing lists
10 MySQL databases
PHP support
Mailing lists management
CGI support
Perl support
Python support

Secure Transaction Αυτή η παραγγελία εκτελείται σε περιβάλλον με υψηλή ασφάλεια και για την αποφυγή ηλεκτρονικής απάτης η διεύθυνση IP σας (54.85.57.0) έχει καταγραφεί.


Γλώσσα: