Company
Οι καινοτομίες μας PDF Εκτύπωση E-mail

2010

Toν Μάιο του 2010, τα νέα πακέτα VPS hosting είναι γεγονός, με χαρακτηριστικά που βρίσκονται μόνο στην dnHost! Οι ταχύτεροι Virtuozzo servers, με Plesk 9, Postfix mail server, APF & BFD και Polarwall firewall, αναβαθμισμένη μνήμη και πολλά αχτύπητα χαρακτηριστικά!

2009

Ενεργοποιεί την υπηρεσία Domain Resellers API για κατοχύρωση domain names μέσα από sites μεταπωλητών και συνεργατών της.

Την ίδια χρονιά, η αξιοπιστία και η παρεχόμενη ασφάλεια στις υπηρεσίες Web Hosting και VPS Hosting μας, φτάνει στο απώγειο της, μιας κι έχει εξασφαλίσει:

Πανίσχυρους νέους server (που ανανεώνονται ως μηχανήματα κάθε μόλις 2 χρόνια)
Αυτοματοποιημένες ενημερώσεις σε όλα της τα λογισμικά
Tο καλύτερο και γρηγορότερο Δίκτυο Συνδέσεων στην Ευρώπη
Δικούς της Μηχανικούς και Διαχειριστές Δικτύου κι Υποδομών

2008

Στις αρχές του 2008, διατέθηκε η νέα έκδοσης του e-commerce συστήματος της, του eComShop με νέο περιβάλλον διαχείρισης και μοναδικές νέες δυνατότητες!

2007

Θέτει στην αγορά την παροχή web hosting σε Windows Servers πάντα σε συνεργασία με την Rackspace και κορυφαία εταιρία Διαχείρισης και Διασφάλισης Windows servers με Plesk control panel.

2006

Ξεκινάει τη συνεργασία με την κορυφαία εταιρία παροχής managed web servers, την Rackspace και μεταφέρει εκεί την υπάρχουσα υποδομή της, επίσης συνεργάζεται με την Enom για την παροχή κατοχυρώσεων σε διεθνείς καταλήξεις (.com, .biz, .nl, .it κλπ)!


Την ίδια χρονιά αρχίζει τη συνεργασία της με κορυφαία εταιρία στον χώρο του Internet security, παρέχοντας έτσι απαράμιλλη σταθερότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες Shared και VPS web hosting.

Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρία σημειώνει μεγάλη πρόοδο σε επίπεδο δικτύου πελατών-μεταπωλητών, παρεχομένων υπηρεσιών και οικονομικών μεγεθών, ανέπτυξε το μεγαλύτερο δίκτυο Μεταπωλητών web hosting στην Ελλάδα.

2005

Καινοτόμησε ακόμη μια φορά εισάγοντας, την τεχνολογία Virtuozzo για την παροχή Virtual Private Servers και το PBAS της Parallels, την απόλυτη λύση για μεταπωλητές web hosting, ανοίγοντας το δρόμο για τη Νέα Εποχή στο web hosting.

 

2004

Γίνεται Επίσημος Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου στο επίπεδο .GR και ο Πρώτος Καταχωρητής που έδωσε την δυνατότητα online κατοχύρωσης .gr domain names μέσω internet.

Καθιέρωσε την αποστολή συχνών ενημερωτικών email προς τους πελάτες της (newsletter για web hosting και domain names) με σκοπό τη συνειδητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφάλειας και παρέχοντας συμβουλές και λύσεις για πιο ασφαλείς ιστοσελίδες, συγγραφή κώδικα, φόρμες επικοινωνίας κλπ.

 
Όροι Χρήσης PDF Εκτύπωση E-mail

Όροι Χρήσης

Η σελίδα όρων περιγράφει τις αρχές σωστής χρήσης και λειτουργίας, για την τεχνική ασφάλεια και νομική προστασία του δικτύου και των χρηστών της.
Ως δίκτυο ονομάζουμε την A&D Productions Web Services και ως χρήστης, ονομάζεται ο πελάτης, η συνεργάτης, στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες από το δίκτυο. Οι παρόντες όροι θεωρούνται αποδεκτοί από το χρήστη, με την έναρξη λειτουργίας, μεταφοράς από άλλο δίκτυο ή με την αναβάθμιση μιας υπηρεσίας από το δίκτυο και έχουν ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε νόμιμη διαδικασία. Χρήστες που δε συμφωνούν με τους παρόντες όρους, οφείλουν να μη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτύου. Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες ανά τον κόσμο και για την υποστήριξη των χρηστών του σε χώρες με πολλούς χρήστες, αναθέτει αντιπροσωπεύσεις ή υπογράφει συμφωνίες με εγκεκριμένους συνεργάτες, τους οποίους θέτει υπεύθυνους ανά χώρα. Οι συνεργάτες υποστήριξης δεν εκπροσωπούν νομικά το δίκτυο, αλλά έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται για αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών κάτω από την αρμοδιότητά τους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτύου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψιν τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος, αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Προσωπικά Στοιχεία
Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ο χρήστης δηλώνει στο δίκτυο τα σωστά και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας του. Το δίκτυο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του με αλληλογραφία, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μέσω τηλεφώνου, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τις υπηρεσίες του. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη παραμένουν απόρρητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και μπορούν να γίνουν γνωστά στις αρμόδιες αρχές ή σε τρίτα πρόσωπα, μόνο σε περίπτωση προσβολής νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων προσώπων ή σε περίπτωση που ο χρήστης έχει διαπράξει παράνομες ενέργειες. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων για ενημέρωση ή παροχή πρόσθετων πληροφοριών για νέες υπηρεσίες, αναβαθμίσεις ή προσφορές. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα απενεργοποίησης παραλαβής σχετικών ενημερώσεων. Τα δηλωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται ως στοιχεία ιδιοκτήτη για νέα domain names που παραγγέλνει ο χρήστης. Τα προσωπικά στοιχεία, σε καμία περίπτωση δε γνωστοποιούνται σε τρίτους για διαφημιστικούς λόγους. Τα δηλωμένα, μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών στοιχεία, θεωρούνται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη μια υπηρεσίας που παρέχεται από το δίκτυο. Το παρόν δεν ισχύει για domain names, όπου ιδιοκτήτης θεωρείται ο δηλωμένος στα στοιχεία handle ενός domain χρήστης. Το δίκτυο μπορεί να παράσχει υποστήριξη μόνο στον ιδιοκτήτη μια υπηρεσίας και όχι σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι δηλωμένα στην καρτέλα του στο Τμήμα πελατών, ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ένας χρήστης αλλάξει τα στοιχεία ιδιοκτησίας/χρήστη, μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών, το δίκτυο θεωρεί τα νέα στοιχεία ως στοιχεία ιδιοκτήτη και δε λαμβάνει υπόψιν του τα αρχικά, αλλά αντικατεστημένα στοιχεία.

Γενικοί Όροι και μη Επιτρεπτό Περιεχόμενο
Το δίκτυο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες και πακέτα φιλοξενίας. Άλλοι χρήστες επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με προσωπική τους ευθύνη. Εάν το δίκτυο λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιας σελίδας ή πακέτου φιλοξενίας που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διακοπή ή διαγραφή των σχετικών σελίδων του χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή δημοσίευση. Το παρόν ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί ένας χρήστης να αναρτά ή δημοσιεύει στις προσωπικές του σελίδες. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αρχείων που αναδιανέμονται χωρίς σχετική άδεια, καθώς και τη δυνατότητα διανομής παράνομου ή επικίνδυνου λογισμικού που πιθανώς διανέμεται από το χρήστη. Με τη έναρξη χρήσης με παράλληλη αποδοχή των όρων αυτής της σελίδας, ο χρήστης συμφωνεί ότι η σελίδα οι οι σελίδες του, οι οι δευτερεύοντες λογαριασμοί φιλοξενίας του δεν περιέχουν:

1. Παράνομο πορνογραφικό υλικό (εξαιρούνται αδειοδοτημένα από τις αρμόδιες αρχές σχετικά καταστήματα), εμπαθή προπαγάνδα, υβρεολόγιο, δόλιο υλικό ή ενέργειες.
2. Υλικό που προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων (σε λογισμικό, εικόνες, κείμενα, μουσική και λοιπές δραστηριότητες).
3. Υλικό που απειλεί, υποτιμά, παρενοχλεί, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι χυδαίο, απρεπές ή παράνομο, ή συνιστά ποινικό αδίκημα.
4. Υλικό που προτρέπει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
5. Λογισμικό ή γενικότερα υλικό που περιέχει ιούς, δημιουργεί προβλήματα, μπορεί να επιδράσει βλαπτικά ή καταστροφικά.

Domain Names
Για τις καταχωρήσεις ονομάτων χώρου, το σύστημα χρησιμοποιεί τα δηλωμένα από το χρήστη στοιχεία ως στοιχεία ιδιοκτήτη. Κάθε χρήστης, μετά από την καταχώρηση ενός domain name, μπορεί να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία ιδιοκτησίας ενός domain name μέσα από σχετικό μήνυμα του εκάστοτε μητρώου καταχώρησης ή μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών του δικτύου και να κάνει ένσταση σε περίπτωση επιθυμίας καταχώρησης σε άλλα στοιχεία. Για domain names με κατάληξη gr, το δίκτυο μπορεί να διαγράψει και να καταχωρήσει ξανά με νέα στοιχεία ένα domain name, χωρίς χρέωση, εντός 3 ημερών από τη ημέρα καταχώρησης. Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησία για ονόματα χώρου με κατάληξη gr, θεωρείται μεταβίβαση ιδιοκτησίας και είναι χρεώσιμη κίνηση, σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο του δικτύου, την ημερομηνία αιτήματος μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Διεθνείς καταλήξεις, όπως τα com, net και org, παρέχουν την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας δωρεάν και ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια αλλαγή στοιχείων μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών του δικτύου ή με σχετικό αίτημα προς το δίκτυο. Για συγκεκριμένες καταλήξεις, όπως τα domains με κατάληξη eu, η αλλαγή στοιχείων θεωρείται μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση και είναι χρεώσιμη κίνηση. Για πιθανές αιτήσεις μεταφοράς ενός ονόματος χώρου σε άλλα δίκτυα ή καταχωρητές, το δίκτυο είναι υποχρεωμένο να επιτρέψει και να υποστηρίξει τεχνικά μια μεταφορά, εντός 7 εργάσιμων ημερών, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς το χρήστη που διατηρεί στην καρτέλα του (στον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών), το domain προς μεταφορά. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης μεταφοράς ή άρνησης παροχής τεχνικής υποστήριξης μεταφοράς, σε χρήστες που έχουν οικονομικό υπόλοιπο ή διατηρούν εκκρεμείς, ανεξόφλητους λογαριασμούς στην καρτέλα τους (στο Τμήμα πελατών). Για οποιαδήποτε διεκδίκηση ιδιοκτησίας μεταξύ χρηστών του δικτύου ή τρίτων χρηστών εκτός δικτύου, υπεύθυνα είναι τα αρμόδια μητρώα.

Γενικοί Όροι Shared και Dedicated Hosting
Ως shared hosting – πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων ονομάζουμε την υπηρεσία που παρέχεται μέσα από πακέτα φιλοξενίας που είναι εγκατεστημένα σε ένα κοινό διακομιστή, του οποίου οι πόροι μοιράζονται, για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας τους. Για τους διακομιστές που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, το δίκτυο φροντίζει την υψηλή ασφάλεια σε πολλούς τομείς με επιμέλεια hardware και software. Παρά τα μέτρα ασφαλείας του δικτύου, ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει ανασφαλές λογισμικό στο shared ή dedicating hosting του. Το δίκτυο δεν ευθύνεται για ανάλογα θέματα ασφαλείας. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναβαθμίζει το εγκατεστημένο λογισμικό με ενημερώσεις ασφαλείας και να μεριμνεί για τη χρήση σύνθετων κωδικών πρόσβασης και ασφαλών permissions στα αρχεία του.

Shared Hosting και Κατάχρηση Πόρων
Σε κάθε διακομιστή, εγκαθίσταται ένας συγκεκριμένος αριθμός πακέτων φιλοξενίας, για τη διατήρηση ικανοποιητικού ποσοστού πόρων συστήματος ανά χρήστη. Χρήστες που χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα πόρων, δυσανάλογη στο ποσοστό αναλογίας πόρων ανά χρήστη, μπορεί να προκαλέσουν κατάχρηση πόρων. Η κατάχρηση πόρων τίθεται ως όρος μετά από συνεχόμενη και καθημερινή χρήση δυσανάλογου, του μοιρασμένου ποσοστού πόρων ανά χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, το δίκτυο είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει το χρήστη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά το λογαριασμό του, αν η κατάχρηση είναι τόση, ώστε να προκαλεί προβλήματα στην παροχή υπηρεσίας σε άλλους χρήστες του ίδιου διακομιστή. Ο χρήστης που πραγματοποιεί κατάχρηση πόρων μπορεί να κληθεί να διορθώσει το πρόβλημα κατανάλωσης, που μπορεί να οφείλεται σε κενό ασφάλειας της ιστοσελίδα του από χρήστη ανασφαλούς λογισμικού, σε μεγάλη επισκεψιμότητα, σε αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς μεγάλη λίστα εγγεγραμμένων χρηστών, ή σε χρήση λογισμικού με μεγάλη ανάγκη πόρων συστήματος. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το δίκτυο στατιστικά πόρων συστήματος, σχετικά με το πακέτο φιλοξενίας του, που θα τον βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Αν ο χρήστης δηλώσει ότι έχει βρει και θα επιλύσει το πρόβλημα, το δίκτυο μπορεί να επανενεργοποιεί το λογαριασμό του σε κλειστό με το χρήστη περιβάλλον, μέχρι τεκμηρίωσης της επίλυσης του προβλήματος από το χρήστη. Μετά από την επανενεργοποίηση του πακέτου φιλοξενίας του, αν η κατάχρηση πόρων συστήματος συνεχιστεί, το δίκτυο μπορεί να επαναδιακόψει το λογαριασμό του, μέχρι την αναβάθμισή του σε μεγαλύτερη αντίστοιχα με τις ανάγκες πόρων, υπηρεσία, ή σε συνεννόηση με το χρήστη, να αλλάξει το κεντρικό domain για εναλλακτική χρήση του πακέτου.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων και Πιστώσεις
Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επιστροφής της καταβολής ενεργοποίησης ενός shared πακέτου φιλοξενίας, από την 1η έως και την 10η ημέρα μετά από την εξόφληση του τιμολογίου. Ισχύει για πακέτα shared φιλοξενίας, με εξοφλημένο τιμολόγιο. Για την επιστροφή χρημάτων, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του λόγου αίτησης επιστροφής χρημάτων και η συμφωνία του αρμόδιου εκπροσώπου του δικτύου, που θα λάβει το αίτημα επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης του πακέτου φιλοξενίας. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό PayPal. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν αφορά σε κατοχυρώσεις domain names, abuse, παροχή digital certificates και γενικά υπηρεσίες που είναι μη ανακλητές.

Backup Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Όλα τα πακέτα φιλοξενίας shared hosting, παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρους backup του πακέτου φιλοξενίας τους και των περιεχομένων του. Το δίκτυο διατηρεί backups ασφαλείας για τη διασφάλισή της προστασίας δεδομένων, σε περίπτωση καταστροφής hardware, σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση και είναι διαθέσιμα από το χρήστη/διαχειριστή, προς ανάκτηση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς επιπλέον χρέωση ή επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τοπικά backup των δεδομένων του προς κάλυψη οποιασδήποτε αστοχίας ή φυσικής καταστροφής του δικτύου.

Παράνομη Χρήση
Σε περίπτωση που ο χρήστης, με τη θέλησή του η μη, διαπράττει παράνομη χρήση, όπως spamming, brute forcing, hacking, dos attacking και άλλες παράνομες μεθόδους εισβολής προς άλλες IP, το δίκτυο έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να διαγράψει τον υπεύθυνο λογαριασμό. Ως spamming, θεωρούμε τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς άγνωστους και μη εγγεγραμμένους με την επιθυμία τους, διαδικτυακούς χρήστες, που διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων του χρήστη και γνωστοποίηση των ενεργειών παράνομης χρήσης, σε αρμόδιες αρχές.

Προστασία Δεδομένων
Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες με χρήση hardware υψηλής ποιότητας και με δικλείδες ασφαλείας για την προστασία δεδομένων όπως το backup σε δευτερεύοντες διακομιστείς, αλλά και σε απομακρυσμένη τοποθεσία, η υψηλή ασφάλεια πρόσβασης στο κτίριο παροχής, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Η αντιγραφή με mirroring σε δεύτερο ή τρίτο δίσκο είναι ένας επίσης τρόπος εξασφάλισης των δεδομένων. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του data center ή ενός διακομιστή που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, για ανεξέλεγκτους λόγους ή φυσική καταστροφή, το δίκτυο δε φέρει ευθύνη για την πιθανή καταστροφή δεδομένων ή για την πιθανή αργοπορία ανάκτησής τους από νέο hardware. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχουν βοηθήματα backup για τη δυνατότητα πρόσθετης εξασφάλισης των δεδομένων σας στο τοπικό σας δίκτυο.

Managed και Unmanaged Υποστήριξη
Για τα Virtual Private Servers παρέχονται από το δίκτυα δυο διαφορετικοί τύποι υποστήριξης, ο managed και ο unmanaged. Η υπηρεσία unmanaged υποστήριξης περιλαμβάνει υποστήριξη hardware, όπως σε όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχει το δίκτυο. Περιλαμβάνεται υποστήριξη με εγγύηση αντικατάστασης hardware σε περίπτωση βλάβης, εντός λίγων ορών και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη, έτσι ώστε οι IP του χρήστη να είναι προσβάσιμες διαδικτυακά μέσω SSH. Σε VPS με unmanaged υποστήριξη, το δίκτυο δεν είναι υπεύθυνο για επίλυση θεμάτων που αφορούν το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα ή λογισμικό. Σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από το χρήστη, η υπηρεσία χρεώνεται μετά από σχετική ενημέρωση του πελάτη. Η υπηρεσία managed υποστήριξης, περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη βασικών προβλημάτων λειτουργικού συστήματος ή του εγκατεστημένου λογισμικού/πίνακα ελέγχου που παρέχει το δίκτυο. Η υπηρεσία δεν καλύπτει θέματα που αφορούν πρόσθετα εγκατεστημένο λογισμικό, για τα οποίο ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στον εκάστοτε εκδότη του λογισμικού. Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίλυση η πληροφόρηση του τρόπου επίλυσης θεμάτων και όχι μαζικές ενέργειες και εργασίες για δευτερεύοντες χρήστες ή εγκατεστημένους από το χρήστη δευτερεύοντες λογαριασμούς.

Ανανεώσεις Υπηρεσιών
Για την ανανέωση υπηρεσιών δεν απαιτείται από το χρήστη πρόσθετο αίτημα. Για την ανανέωση κάθε υπηρεσίας εκδίδεται αυτόματα λογαριασμός - τιμολόγιο, ο οποίος σε περίπτωση μη εξόφλησης, μπορεί να θέσει αυτόματα μια υπηρεσία σε suspension (προσωρινή διακοπή), 3 ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης μια υπηρεσίας. Το δίκτυο δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια domain name σε περίπτωση που για την ανανέωση του δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά τέλη ανανέωσης, πρίν την ημ/α λήξης του. Για Virtual Private Servers και για Dedicated Servers, σε περίπτωση μη επιθυμίας ανανέωσης, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει το δίκτυο 15 ημέρες πριν. Εναλλακτικά, το κόστος για τον επόμενο κύκλο ανανέωσης, ή για τον πρώτο μήνα του επόμενου κύκλου ανανέωσης, σε συμφωνία με τον αρμόδιο εκπρόσωπο του δικτύου, θεωρείται χρεώσιμος λόγω αδειών λογισμικών που χρησιμοποιούνται. Το δίκτυο έχει το δικαίωμα διαγραφής μιας υπηρεσίας, χωρίς ευθύνη δυνατότητας ανάκτησης δεδομένων, 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης μιας υπηρεσίας.

Υποχρεώσεις Δικτύου
Το δίκτυο, για ενεργές και εξοφλημένες υπηρεσίες, είναι υποχρεωμένο να παρέχει διαδικτυακά πρόσβαση διαχείρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι υποχρεωμένο να παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακής λήψης μηνυμάτων και αιτημάτων υποστήριξης, ο χρόνος απόκρισης των οποίων εξαρτάται από τον εκπρόσωπο υποστήριξης της εκάστοτε χώρας και στον αριθμό εκκρεμών αιτημάτων προς απάντηση. Το δίκτυο δεν είναι υποχρεωμένο να επιλύει αιτήματα υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για λόγους ασφαλείας, ούτε να διατηρεί τηλεφωνική υποστήριξη 24/7. Το τεχνικό τμήμα διατηρεί σειρά προτεραιότητας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων. Η τηλεφωνική υποστήριξη προκαλεί προβλήματα στη σωστή διαχείριση της σειράς προτεραιότητας καθώς και στην αμφίδρομη παροχή εντολών – οδηγιών για ευνόητους λόγους ασφαλείας. Οι χρήστες καταχωρούν τα αιτήματα υποστήριξής τους αφού πρώτα συνδεθούν στον Πίνακα Διαχείρισης του Τμήματος πελατών.

 
Εταιρικά Νέα PDF Εκτύπωση E-mail

Το νέο μας site με το νέο billing system είναι έτοιμο!

Μετά από αρκετή δουλειά ο νέο μας site με το νέο billing system είναι έτοιμο! Σύντομα ο λογαριασμός σας θα μεταφερθεί από το παλιό σύστημα πελατών στο νέο που ενσωματώνει αρκετά σύγχρονες λειτουργείες τόσο στον χώρου του web hosting τόσο και στο domain registration, αυτοματοποιημένων πληρωμών κλπ...


Μεταφορά όλων των πελατών σε νέους servers!

H A&D Productions αναβαθμίζει σταδιακά όλους τους servers της, σε 8πύρηνους 64bit Dual Intel Xeon E5620 servers με 32 GB RAM & σκληρούς δίσκους SAS 15k στροφών, παρέχοντας ακόμη ταχύτερο web hosting.
Ήδη η αύξηση στην ταχύτητα των sites πελατών (στατικών html αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικών πχ Magento e-shops) που έχουν μεταφερθεί στους νέους servers μας, φτάνει ή και ξεπερνά το 50%!
Σε καιρό κρίσης κάνoυμε ένα μεγάλο άλμα εμπρός, μεταφέροντας όλους τους πελάτες της σε ΝΕΟΥΣ πανίσχυρους -μοναδικούς στην Ελληνικά αγορά hosting- servers, χωρίς χρέωση, προσφέροντάς σας ακόμη περισσότερα σε ακόμη χαμηλότερο κόστος!.

Προγραμματισμένη Διακοπή Υπηρεσιών Μητρώου Ονομάτων Internet [.gr]

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Μαρτίου 2012 και από ώρα Ελλάδος 09:00 έως 13:00 (07:00 UTC – 11:00 UTC) το Μητρώο Ονομάτων Internet .gr θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή των υπηρεσιών του (regweb website, regEPP web service, Whois) για αναβάθμιση των συστημάτων του..


Πλουσιότερα πακέτα Web Hosting!

Αναβαθμίσαμε την κίνηση δεδομένων (traffic), των subdomains και των e-mail λογ/σμών που σας παρέχουμε στα πακέτα Shared Web Hosting μας!
Η κίνηση στο Basic γίνεται 15GB, στο Standard 30GB, στο Advanced 50GB & στο Pro 100GB. Οι Διευθύνσεις, Ανακατευθύνσεις, Αυτόματες Απαντήσεις e-mail και τα Subdomains γίνονται απεριόριστα!
Aν έχετε πακέτο μαζί μας, η αναβάθμισή του θα γίνει σταδιακά στο προσεχές Διάστημα, ενώ ΔΕ θα χρεώνεστε για υπέρβαση στο traffic όσο εκκρεμεί η αναβάθμιση του πακέτου σας.

Αναβάθμιση των VPS servers σε Plesk 10

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Μαρτίου 2012 και από ώρα Ελλάδος 09:00 έως 13:00 (07:00 UTC – 11:00 UTC) το Μητρώο Ονομάτων Internet .gr θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή των υπηρεσιών του (regweb website, regEPP web service, Whois) για αναβάθμιση των συστημάτων του..

Προγραμματισμένη Διακοπή Υπηρεσιών Μητρώου Ονομάτων Internet [.gr]

Σας ενημερώνουμε ότι στις 30 Οκτωβρίου 2011 και από ώρα Ελλάδος 08:00 έως 22:00 το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή των υπηρεσιών του (regweb website, regEPP web service, Whois) για την μετάβαση στο νέο σύστημα διαχείρισης των ονομάτων χώρου .gr, όπως αυτό ορίζεται στο νέο Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] (Απόφαση 592/012 03/02/2011 της ΕΕΤΤ).
 
Eταιρικό προφίλ PDF Εκτύπωση E-mail

H A&D Productions είναι μιά απο τις δημοφιλέστερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες παροχής Υπηρεσιών Internet στην Ελλάδα. Το τμήμα Υπηρεσιών Internet δημιουργήθηκε τον Μάϊο του 2004 με λίγα τεχνικά μέσα τότε και στήριξε την πορεία της στην επένδυση πόρων σε αξιόπιστους προμηθευτές και συνεργάτες αλλά και στο δικό της δημιουργικό και πρωτοποριακό πνεύμα, αλλάζοντας έτσι πολλά απο τα δεδομένα στην Ελληνική αγορά.

Το 2005 καινοτομεί σε ακόμη μια φορά εισάγοντας , την τεχνολογία Virtuozzo για την παροχή Virtual Private Servers και το HSPcomplete της SWsoft, ανοίγοντας το δρόμο για τη Νέα Εποχή στο web hosting.

Το 2006 αρχίζει τη συνεργασία με την Κορυφαία Εταιρία παροχής managed web servers, την Rackspace και μεταφέρει εκεί την υπάρχουσα υποδομή της, επίσης συνεργάζεται με κορυφαίες Εταιρίες για την παροχή κατοχυρώσεων σε διεθνείς καταλήξεις (.eu .com, .biz, .nl, .it κλπ)!

Επίσης την ίδια χρονιά αρχίζει τη συνεργασία της με κορυφαία εταιρία στον χώρο του Internet security, παρέχοντας έτσι απαράμιλλη σταθερότητα και ασφάλεια. Καθιερώνεται επίσης η αποστολή ενημερωτικών email προς τους πελάτες της με σκοπό τη συνειδητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφάλειας και παρέχει συμβουλές και λύσεις για πιο ασφαλείς ιστοσελίδες, κώδικα, φόρμες επικοινωνίας κλπ.

Το 2007 αρχίζει την παροχή web hosting σε Windows Servers πάντα σε συνεργασία με την Rackspace και κορυφαία εταιρία Διαχείρισης και Διασφάλισης Windows servers με Plesk control panel.

Στις αρχές του 2008, έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης του eComshop με νέο περιβάλλον διαχείρισης και μοναδικές νέες δυνατότητες!

Είναι από τις πρώτες εταιρίες που έχουν επιλεγεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. σαν επίσημος και Εγκεκριμένος Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου σε .GR με αρ. αδείας : 18315/14-07-04.
Η A&D Productions δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Online Κατοχύρωση domain names με κατάληξη .GR, .EU, .com, .net, .org, .info και άλλες 16 καταλήξεις > Κατοχυρώστε το .GR domain name σας online!
  • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce Applications) > Δείτε το e-commerce πρόγραμμα eComShop.
  • Ασφαλείς Συναλλαγές (Secure Transactions) > Εγκατάσταση Πιστοποιητικών Ασφαλείας (Secure Certificates) σε συνεργασία με την Thawte.
  • Φιλοξενία ιστοσελίδων Εφαρμογών Web (Web Hosting).
mauve but ΠΡΟΣΟΧΗ blank
spacer

Παρακαλούμε να είστε επιφυλακτικοί με τις "δελεαστικές" προσφορές που υπάρχουν για μεταπώληση web hosting, .GR domains και γενικά για τις υπηρεσίες Internet. To φθηνότερο δεν είναι ποτέ και το καλύτερο! Κάντε το σωστό βήμα και προτιμήστε τη σιγουριά των επαγγελματιών από την ανασφάλεια των ερασιτεχνών και "δήθεν μεγάλων εταιριών" που κατακλύζουν το Internet!

 
Γιατί να μας επιλέξετε PDF Εκτύπωση E-mail

Γιατί να προτιμήσετε την A&D Productions; Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους, τόσα χρόνια τώρα είμαστε η Νο1 επιλογή για την φιλοξενία του site σας, την κατοχύρωση του domain name σας σε .GR, ώς εγκεκριμένος καταχωρητής από την Ε.Ε.Τ.Τ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) με αρ. αδείας : 18315/14-07-04 καθώς και .EU, .com, .net και άλλα πολλά, αλλά και τη δημιουργία και υποστήριξη του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

A&D Productions, αυτό που οι άλλοι providers θα ήθελαν να είναι!

Σχέση κόστους - ποιότητας υπηρεσιών Οι τιμές μας είναι ασυναγώνιστες σε σχέση με τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση που παρέχουμε! Κατοχυρώστε γρήγορα και on-line το domain name σας από 22€/έτος, 6€ φιλοξενήστε το στο Basic hosting πακέτο κι αποκτήστε e-mail!

Το Ταχύτερο και πιό Αξιόπιστο Δίκτυο της Ευρώπης!
H A&D Productions συνεργάζεται με την Rackspace, και  βγαίνει στο Internet με ικανότητα μετάδοσης 460 gigabytes ανά sec (Gbps), σε όλο τον κόσμο μέσω οπτικών ινών, ενσωματώνοντας τεχνολογίες όπως Dense Wave Division Multiplexing (DWDM) και Asynchronous Transfer Mode (ATM).

Δείτε περισσότερα για το Zero-Downtime Network™ της Rackspace εδώ!

Είμαστε πραγματικά μία από τις ελάχιστες εταιρίες στο χώρο που μπορούν να σας παρέχουν τέτοιες επιδόσεις, εργαλεία διαχείρισης και τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου!

Σταθερά Υψηλή Ποιότητα υπηρεσιών και κορυφαίο Backup
Πάντα σταθεροί στις κορυφαίες ποιοτικά επιλογές, οι servers μας είναι DELL PowerEdge 2950 με ταχύτατους επεξεργαστές Intel Xeon και 8GB RAM με λειτουργικό Linux. Το Linux αποτελεί το Νο1. της αγοράς servers, και αναμένετε ποσοστό αύξησης στο 35,7% της αγοράς μέσα στο 2011 σύμφωνα με το IDC. Ο web server Apache είναι ο No1 server, κρατώντας 54.68% της αγοράς, σύμφωνα με το Netcraft.

Το data center στο οποίο στεγάζονται οι servers μας είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας, standby servers, UPS, όλα αυτά σε ασφαλές κι ελεγχόμενο περιβάλλον. Οι servers παρακολουθούνται και ελέγχονται στενά, 24/7 σε όλες τις διόδους και στην υποψία οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, σπεύδουν επί τόπου τεχνικοί για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Συνήθης τακτική των Ελλήνων hosting providers είναι να γεμίζουν τους servers τους με χιλιάδες websites (προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους) τα οποία όμως πολύ συχνά πέφτουν θύματα hackers με αποτέλεσμα εκατοντάδες πελάτες τους να υποφέρουν από χαμηλή διαθεσιμότητα και απώλεια email και παραγγελιών! Αυτό δεν ισχύει με την A&D Productions.

Τα Data backups αποθηκεύονται σε μηχανήματα εκτός του server και όχι σε άλλο drive του server όπως συνηθίζεται. Οι τεχνικοί του Managed backup της Rackspace είναι διαθέσιμοι 24x7 για να κάνουν data restores μόλις τους το ζητήσουμε.

Τεχνική Υποστήριξη και Γρήγορη Εξυπηρέτηση Πελατών
Τελικά αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε, πέρα από την απαράμιλλη ποιότητα των υπηρεσιών μας, είναι η νοοτροπία μας, η προσωπική επαφή μας με όλους εσάς που δίνει ΓΡΗΓΟΡΑ λύσεις σε ότι σας απασχολεί αλλά και το ΗΘΟΣ μας!

Είμαστε Experts στον τομέα μας!
Η εξυπηρέτηση και η προσωπική τεχνική υποστήριξη που σας παρέχουμε, δίνουν τη μέγιστη αξία στα χρήματα που επενδύετε στην A&D Productions αλλά και θεσπίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης. ΔΕΝ κάνουμε part-time αυτή τη δουλειά και δεν ήμαστε πχ πρώην νοσηλευτές που αποφάσισαν ξαφνικά να ασχοληθούν με το Internet!

Μαζί μας έχετε τον δικό σας άνθρωπο υπεύθυνο για το λογαριασμό σας με τον οποίο θα είστε σε επαφή όταν τον χρειαστείτε μέσω τηλεφώνου, e-mail ή chat.

Δείχνουμε σεβασμό στην ανάγκη σας για άμεση και διεξοδική εξυπηρέτηση και γι΄αυτό μας έχουν προτιμήσει πολυάριθμοι πελάτες που άλλαξαν εταιρία όταν πληροφορήθηκαν για την ποιότητα των υπηρεσιών μας στο web hosting! Μην κουράζεστε άλλο στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου web host, η λύση που ψάχνατε είμαστε εμείς!!

Ασφάλεια - Αναβαθμίσεις - Καινοτομίεςplesk
Κάνουμε συχνότατες αναβαθμίσεις και ενημερώσεις τόσο σε επίπεδο Λειτουργικού των servers μας (Linux OS, Windows, kernels, Virtuozzo) όσο και στις web υπηρεσίες που τρέχουν στους servers της (Plesk control panel, php, mysql, asp.net, apache κλπ).
Ξεχωρίζουμε για τα μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των δεδομένων σας: εγκατάσταση και επικαιροποίηση πολλών επιπέδων ασφαλείας (hardware και software firewall, λογισμικά πρόληψης και αποτροπής μη-εξουσιοδοτημένης εισόδου και εκτέλεσης κακόβουλου λογισμικού) με χρήση προηγμένων πακέτων λογισμικού, σε συνεργασία με τις καλύτερες εταιρίες προστασίας web servers στον κόσμο.

Κρατάμε το ενδιαφέρον των πελατών μας πάντα ζωντανό με τα καινούρια εργαλεία διαχείρισης στο Control Panel που παρέχουμε, τις αναβαθμίσεις και τις νέες υπηρεσίες μας. Έχοντας την πρωτιά της ONLINE ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ domain names σε .GR και σε δεκάδες άλλες καταλήξεις, στην ανάπτυξη της πιο δημοφιλούς Ελληνικής e-commerce λύσης, στην παροχή του HSPC, PLESK 10.04 και VPS σε συνεργασία με την Κορυφαία εταιρία managed dedicated servers, την Rackspace, κινήσεις που φυσικά έχουν αντιγραφεί από διάφορους ανταγωνιστές μας.

Οικολογική συνείδηση!
Το Datacenter της Rackspace.co.uk στο οποίο φιλοξενούνται οι servers μας, χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για κάθε νέο server μας, φυτεύεται ένα δέντρο στο Pembrokeshire της Ουαλίας για να αντισταθμιστεί έτσι η εκπομπή ρύπων σε συνεργασία με την International Tree Foundation!

mauve but Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η blank
spacer

Προς ενημέρωση όλων των πελατών μας αλλά και των επισκεπτών της σελίδας μας και την αποφυγή ατυχών επιλογών στο Internet:

1. Δεν υπάρχουν κρυφά κόστη εγκατάστασης, επανασύνδεσης (αν καθυστερήσετε την πληρωμή σας) κλπ, ούτε αναληθείς προσφορές τύπου "μόνο για αυτό το μήνα", οι τιμές μας είναι σταθερές τα τελευταία 5 χρόνια και περιέχουν το ΦΠΑ 21% για να ξέρετε τι πληρώνετε στην πραγματικότητα!

2. Το Plesk 10.04 Control Panel που παρέχουμε είναι πλήρως ενσωματωμένο στο δικό σας domain και ΟΧΙ σε επισφαλές, εξωτερικό domain, παρέχει ασύγκριτη σταθερότητα και ασφάλεια (σε αντίθεση με απομιμήσεις του που μπορεί να συναντήσετε στο Internet) και είναι άμεσα προσβάσιμο για την εύκολη διαχείριση του site σας, 24/24! Έχει διακριθεί παγκοσμίως για τα εργαλεία που παρέχει σε χιλιάδες webmasters σε όλο τον κόσμο!

3. Τα domain names .com, .net, .org, .info κατοχυρώνονται στα στοιχεία τους on-line από τους ίδιους τους πελάτες μαςκαι όχι στα δικά μας στοιχεία όπως έχει παρατηρηθεί από άλλους Παρόχους. Έχουμε δεχτεί παράπονα από πελάτες οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για να τους επιτραπεί να μεταφέρουν το domain name τους σε άλλη εταιρία ή απλά για να επανενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους!

4. Είμαστε ο καταχωρητής στον οποίο μπορείτε να υπολογίζετε και να επικοινωνήσετε μαζί του καθημερινά! Η online κατοχύρωση Ονομάτων Χώρου σε .GR που παρέχουμε, απλοποιεί τις διαδικασίες και εξασφαλίζει ότι το όνομα που θέλετε, θα κατοχυρωθεί από εσάς! Παραγγείλετε τώρα το domain σας πρίν το προλάβει κάποιος άλλος! 

 


#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6